މުނިފޫހި

“ޗަލާންގް” އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ކަމުދާ ފިލްމަކަށް ވާނެބާ؟

"މަސްހޫރު ޑައިރެކްޓަރ ހަންސަލް މެހެތާ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ޗަލާންގް" އަކީ އިންޑިޔާގެ ހަރްޔާނާ ޓައުނުގައި ހުންނަ ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރެއްގެ ވާހަކަ އެވެ....

ތަފްޞީލް

އެކުއުޅެން އުނދަގޫކަމެއް…!

ފިކުރާ ޚިޔާލު ދެގޮތްވުމީ އެކުގައިއުޅެން އުނދަގޫކަމެއް،                         ފިކުރީގޮތުން ހުރުމުންފަރަގު އެއްގޮތްކުރަން އުނދަގޫކަމެއް. އެކިކަންކަމާ މެދުގައިދެކޭ އެކިގޮތްގޮތުން އުފެދޭ ގުޖަޑު،                        ވަކިވާންނުޖެހި އެކުގައިއުޅުން އެހިނދުންއެއީ އުނދަގޫކަމެއް....

ތަފްޞީލް

ކުލަ ރީތި މާ

މަލުންފެނުނަސް ނިކަން ފަރިކަން ވަރަށް ވިހަގަދަ ކަމަށްބުނެޔޭ،                 މަލުގެޒާތުން އަޅައިގަތަކަސް ވަރަށް ސުންޕާ ކަމަށްބުނެޔޭ. ނިކަން ބީހޭ ހިތުން ހުއްޓަސް އެއާގާތްވުން ނުރައްކަލެކޭ،               މިކަން...

ތަފްޞީލް

ޅެންވެރިކަމީ މޮޅު ފަންނެއް

ޅެންވެރިކަމީ މޮޅުފަންނެކޭ ޢިލްމީގޮތުން ހުރިފެންވަރުން،                           ޅެންވެރިހިތެއް އޮތްމީހަކީ މޮޅުމީހެކޭ ޅެންވެރި ރޮނގުން. އެކިވަޒަނުގައި ޅެންތައް ހަދާގޮތް ދަސްވުމުން ހުރިހުނަރަކުން،                          އެކިއެކި ޝުޢޫރާ ފިކުރުތައް ލިޔެވޭނެޔޭ...

ތަފްޞީލް

ނިޒާމެއް ރަނގަޅުވެދަނީ

ނިޒާމެއްވެސް ރަނގަޅުވެދަނީ އުޅޭމީހުން ރަނގަޅުވެވިގެން،                        ކުރާކަންތައް ރަނގަޅުވެދަނީ ކުރާމީހުން ރަނގަޅުވެވިގެން. ރިޔާސީ ބަރުލަމާނީވެސް މިއީދެނިޒާމު ކަންއެނގިގެން،                       ސިޔާސަތު ހަރުދަނާގޮތުގައި އެކަންކުރެވޭނެ ގޮތްއެނގިގެން. ނިޒާމެއްގައި އެހުރިކަންކަން...

ތަފްޞީލް

ޔަމަނުގެ މައުސޫމާ (ފަހުބައި)

   ހަތަރުގަޑިއިރުގެ ދިގުދަތުރެކެވެ. އެކިއެކި މަގުތަކުގައި ކާރު ދުއްވުމަށްފަހު، ގަނޑުވަރުގެ ކައިރިއަށް އާދެވިއްޖެއެވެ. އަހަރެންނަށް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެކެވެ. އެތަނަކީ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަނެއް ނޫނެވެ. އޭގެބަދަލުގައި...

ތަފްޞީލް

އައިރާ (ކުރުވާހަކަ)

އާމިނަތު އުލްފާ ފަތިހުގެ ތެތްފިނީގެ އަސަރުތައް ނައްތާލަމުން އިރުގެހޫނުން ދުނިޔެ ފިއްސަން ފެށިއެވެ. ގޭގެފޫޓުތެރެއަށް އެޅިފައިއޮތް ހިކިފަތްތަށް ކަހާ   އެތްކުރަން އައިރީން އޮތްއިރު ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަތުގައި އަޅާފައި...

ތަފްޞީލް

އަނިޔާވެރިޔާ

ޢަމީޝާ އިސްމާޢީލް ކަރަށް ބާރުކޮށްލި މަޅިގަނޑާއި އެކު، ނޭވާ ހުއްޓުނެވެ. އަބަދުގެ އަބަދަށް އަހަރެންގެ ދެލޯ މެރުނެވެ. އާއިލާއަށް މިކަން ގަބޫލްކުރަން ކިތަންމެ އުނދަގޫވިޔަސް ހިތުގެ އެންމެ...

ތަފްޞީލް

ޒިންމާ

މުޙައްމަދު މައިޝަން އޭ! ސްލިމް! ކައެ އޯކޭ؟ ތަދުވި ތަ؟ އަހަރެން ހޭއެރީ ބޮބް އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކާތީއެވެ. ކްލަބް ތެރެއަށް ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނީއެވެ. ބޯންހުރި ރާފުޅި...

ތަފްޞީލް

ސިއްރު ލޯބި

މުޙައްމަދު ޒައިދު އިނާޔާއަށް ހޭލެވުނީ ކޮޓަރީގައި އަޑުގަދަވާން ފެށުމުންނެވެ. ލޯ ހުޅުވާފައި ރީއްޗަށް ބަލާލިއިރު އާއިލާ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮޓަރީގައި ތިއްބެވެ. އެނދުގެ ދެ ފަރާތުގައި...

ތަފްޞީލް

ދުޢާކުރުމެއް ނުވޭތޯއޭ!

ސަލާމަތްއޮތް ގޮތެއްހޯދަން މިވާފައްސިން ނުވޭތޯއޭ، އިލާހުގެ ޙަޟުރަތަށް އެންމެން ދުޢާކުރުމެއް ނުވޭތޯއޭ.ލޮލުންކަރުނޭ ނުހިކިމިވަނީ ހިތަށްމިކުރާ އަސަރުތަކަކުން، ލޮލަށް ފެނިގެން މިދާޙާލަށް ދުޢާކުރުމެއް ނުވޭތޯއޭ.މިތާކޯވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިގެންދާ އަދަދުފެނިގެން،...

ތަފްޞީލް

ބާކީ (ކުރުވާހަކަ)

މުޙައްމަދު ޒައިދު     މިއަދަކީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދުވަހެކެވެ. މިއަދު މި ޚާއްޞަ ވެގެންވަނީ އަހަރެންނަށެވެ. ޖަލްސާގެ މާހައުލުގައި ދިއްލާފައިވާ ކުލަކުލައިގެ ބޮކިތަކުން އަހަރެންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން...

ތަފްޞީލް

އެލޯބި…..

ޢަމީޝާ އިސްމާޢީލް ދިއްލާފައި ހުރި ފަނޑުފަނޑު އުއްބައްތީގެ އަލިން މި ކުޑަ ކޮޓަރިއަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަލިކަމެއް ވެއެވެ. މި ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭންކަމަށް ދިރުމެއް ގެނެސްދެނީ ގޮވާލާ...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 20 1 2 20

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.