ވާހަކަ

އަނިޔާވެރިޔާ

ޢަމީޝާ އިސްމާޢީލް ކަރަށް ބާރުކޮށްލި މަޅިގަނޑާއި އެކު، ނޭވާ ހުއްޓުނެވެ. އަބަދުގެ އަބަދަށް އަހަރެންގެ ދެލޯ މެރުނެވެ. އާއިލާއަށް މިކަން ގަބޫލްކުރަން ކިތަންމެ އުނދަގޫވިޔަސް ހިތުގެ އެންމެ...

ތަފްޞީލް

ޒިންމާ

މުޙައްމަދު މައިޝަން އޭ! ސްލިމް! ކައެ އޯކޭ؟ ތަދުވި ތަ؟ އަހަރެން ހޭއެރީ ބޮބް އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކާތީއެވެ. ކްލަބް ތެރެއަށް ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނީއެވެ. ބޯންހުރި ރާފުޅި...

ތަފްޞީލް

ސިއްރު ލޯބި

މުޙައްމަދު ޒައިދު އިނާޔާއަށް ހޭލެވުނީ ކޮޓަރީގައި އަޑުގަދަވާން ފެށުމުންނެވެ. ލޯ ހުޅުވާފައި ރީއްޗަށް ބަލާލިއިރު އާއިލާ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮޓަރީގައި ތިއްބެވެ. އެނދުގެ ދެ ފަރާތުގައި...

ތަފްޞީލް

ބާކީ (ކުރުވާހަކަ)

މުޙައްމަދު ޒައިދު     މިއަދަކީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދުވަހެކެވެ. މިއަދު މި ޚާއްޞަ ވެގެންވަނީ އަހަރެންނަށެވެ. ޖަލްސާގެ މާހައުލުގައި ދިއްލާފައިވާ ކުލަކުލައިގެ ބޮކިތަކުން އަހަރެންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން...

ތަފްޞީލް

އެލޯބި…..

ޢަމީޝާ އިސްމާޢީލް ދިއްލާފައި ހުރި ފަނޑުފަނޑު އުއްބައްތީގެ އަލިން މި ކުޑަ ކޮޓަރިއަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަލިކަމެއް ވެއެވެ. މި ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭންކަމަށް ދިރުމެއް ގެނެސްދެނީ ގޮވާލާ...

ތަފްޞީލް

އޯވަރނައިޓް

*************** ޙަސަން ޒަޔާން އަޙްމަދު ( ގްރޭޑް-6 )   އުޑުމަތީގައި އެންމެ ވިލާރޮއްޖެއްވެސް ނެތެވެ. ވައިރޯޅިއެއްގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. އުޑުމަތި ހީވަނީ ކުރޮޅިތަޅާލި ނާއްޓެއް ހެނެވެ....

ތަފްޞީލް

ފިޔަ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ (54) ހަރީފު މޫސުމުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. ޖަންގަލީގެ ތެރޭގައި ހެދިފައިވަނީ އެކިކުލައިގެ ގަސްތަކެވެ. ކުދި ގަސްތަކުން ފެށިގެން ބިޔަ ގަސްތަކެވެ. ދެމިގެންވާ ކޯރުތަކާއި...

ތަފްޞީލް

ސިހުން (ތިންވަނަ ބައި)

ސިހުން ( ތިންވަނަބައި ) އެނާއަށް ޤަބޫލުކުރަން އުނދަގޫވިއެވެ. ހުރިހާ ފޮޓޯއެއްވެސް ހުރީ ކެމެރާގައި ރައްކާކުރެވިފައެވެ. އެކަމަކު ފެނުނު އާދަޔާ ޚިލާފުހުރިހާ ކަމެއް މަޑުމަޑުން ފޮޓޯތަކުން ފަނޑުވަމުން...

ތަފްޞީލް

ގުގުރި

މިއީ ހަޤީޤީ ހަދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މި ހާދިސާ ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު ކަމަކީ ތިބާވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. ޤުދުރަތީގޮތުން ދިމާވާ ކަންކަމާއި މެދު...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 12 1 2 12

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.