އަތޮޅުތަކުން

ކެނދިކުޅުދޫގައި ހިންގި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަނީ

"ރޮބިންސިޔާއިން " ކެނދިކުޅުދޫގައިހިންގި ޤުރުއާންކްލާސްތަކުގައި ދަރިވަރުން ކިޔަވަނީ / ފޮޓޯ: ރޮބިންސިއާ ނ.ކެނދިކުޅުދޫގައި އޮންނަ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ “ރޮބިންސިއާ ޔޫތު...

ތަފްޞީލް

ގަދަ ދިހަވަނައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށްނިންމައިފި.

ހިންމަފުށީ ސްކޫލުން ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖޭގެ ގަދަ ދިހަވަނައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް...

ތަފްޞީލް

މާފަރު އެއަރޕޯރޓް – ސިޔާސީގޮތުން ދެއްކި ހުވަފެނެއް

ނ. ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯރޓް މާފަރުގައި އެޅުމުގެވާހަކަ ފުރަތަމަ އަޑުއެހި ކުޑަކުދިން މިހާރުތިބީ ބޮޑެތިވެފައެވެ. މިކަން ފެށިގެންއައިގޮތާއި އަމަލީސިފަނުޖެހޭތީ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުކުރި ވާހަކައަކީ މިހާރު އާ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް...

ތަފްޞީލް

ނ. ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯރޓް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި.

ނ. މާފަރުގައި ޑޮމެސްޓިކު އެއަރޕޯރޓެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު (އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް / އީ.އޯ.އައި) މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން...

ތަފްޞީލް

ކުޑަފަރީ ޔޫތު މޫވްމަންޓްގެ ފަރާތުން ފުޓްބޯޅައަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޭ.ވައި.އެމް ޔޫތު އެކަޑަމީ ގެ ނަމުގައި ޔޫތު އެކަޑަމީއެއް އުފައްދައިފި.

ކޭ.ވައި.އެމް ޔޫތު އެކަޑަމީ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ޖަލްސާގެ ސަރަފްވެރި މެހެމާން އަލީ މައުރޫފް ކޭ.ވައި.އެމް ގެ ރައީސް މަމްދޫހު މުހައްމަދު އާއި ސަލާމް ކުރައްވާއިރު ކޭ.ވައި.އެމް ޔޫތު...

ތަފްޞީލް

މާފަރު ރައްޔިތުންގެ އިޙްތިޖާޖު 4 ވަނަދުވަސް ލައިވްކަވަރޭޖް

17:00 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 މެމްބަރުން މާފަރަށް ވަޑައިގެންފި. ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި. އެބޭފުޅުންވެސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފާވީ ވާހަކަ. އެއްވެސް ކަހަލަ އުންމީދީ...

ތަފްޞީލް

ރޭ މިލަދޫގައި ބާއްވަން އުޅުނު ޝައިޚް ފަރީދުގެ ދަރުސަށް ބަޔަކު ހުރަސްއަޅައި ހުއްޓުވައިފި

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް މިލަދޫ ގޮތްޕާއި މިލަދޫ ހިދާޔާސްކޫލްގެ އިސްލާމް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިލަދޫގައި ރޭ ބާއްވަންއުޅުނު ޝައިޚް ފަރީދުގެ ދަރުސްއަށް ބަޔަކު ހުރަސްއަޅާ ހުއްޓުވައިފި...

ތަފްޞީލް

މާފަރު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި 40 ވޯޓުގެ ތަފާތަކުން މިފަހަރުވެސް ކާމިޔާބުކުރީ އަންވަރު.

ނ. މާފަރު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގައި ކައުންސިލްގެ 40 ވޯޓުގެ ފަރަގަކުން އަލުން އެގޮނޑި އަންވަރު އަބްދުލް...

ތަފްޞީލް

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.