ބޭރުދުނިޔެ

ޙަމަލާތައް ދިނުމުގެ ކުރިން އެކަމުގެ އިންޒާރުތައްވަނީ ލިބިފައި – ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރު

ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާތައް ދިނުމުގެ ކުރިން އެކަމުގެ އިންޒާރުތަކެއް އެ ޤައުމުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ލިބިފައިވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންހާ...

ތަފްޞީލް

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފި

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް މިރޭ ދެމުންދާކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ. ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްބުނެ އިޒްރޭލުން މިރޭ ދެމުންދާ ޙަމަލާ 2 ގަޑިއެއްހާއިރަށް މެދުނުކެނޑި...

ތަފްޞީލް

ބަނގްލަދޭޝްގެ އާންމު އިންތިޚާބު، ޝައިޚް ހަސީނާގެ ޕާޓީން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ބަނގްލަދޭޝްގެ އާންމު އިންތިޚާބު ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ހަސީނާގެ އަވާމީ ލީގުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިކަމަށް ވަގުތީ ނަތީޖާދައްކައިފިއެވެ. އިންތިޚާބާގުޅޭ ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ވަގުތީނަތީޖާ އިން ވެރިކަންކުރާ އަވާމީ ލީގަށް...

ތަފްޞީލް

ހިންދޫންގެ ޢީދެއް ފާހަގަ ކުރަން ތިބިބައެއްގެ ގައިގައި ރޭލަކުންޖެހި ގިނަބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

ހިންދޫންގެ ޢީދެއް ފާހަގަ ކުރަން ތިބިބައެއްގެ ގައިގައި ރޭލަކުންޖެހި 60 މީހުން މަރުވެ 70 މީހުން ޒަޚަމް ވެއްޖެއެވެ. އިންޑިޔާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ޕަންޖާބު ސްޓޭޓްގެ އަމްރިޓްސާގައި...

ތަފްޞީލް

ކޮލަމްބޯގައި ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއް. ދިވެހިން ސަމާލުވޭ!

ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި މާދަމާއިން ފެށިގެން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާތީ، އެސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް، ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން  އިލްތިމާސް...

ތަފްޞީލް

ދުނިޔޭގެ ނަމްބަރ ވަން ރޮނާލްޑޯ ރޮއްވާލުމަށްފަހު އުރުގުއޭ ކުއާޓާއަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހިމެނޭ ޕޯޗުގަލު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ބަލިކުރުމަށްފަހު ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ އުރުގުއޭ ހޯދައިފި...

ތަފްޞީލް

ޔޫއޭއީގައި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދިނުމުގައި ޖެންޑަރ ގެ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލަނީ

ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އިމަރޭޓްސް ( ޔޫއޭއީ ) ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އުޖޫރަ އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންގެ ތަފާތު ނައްތާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޔޫއޭއީ ގެ ކެބިނެޓުން...

ތަފްޞީލް

ޑުބާއީ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް.

ޑުބާއީއަށް ވައިގެ މަގުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ކެމެރޫންގެ އަންހެނަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ގަލްފްގެ ޚަބަރުތައް ވަރަށްފުޅާދާއިރާއެއްގައި ގެނެސްދޭ ޚަލީޖްޓައިމްއިން ބުނެފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ...

ތަފްޞީލް

ގޭގައި ގެންގުޅު ނޯކަރުމީހާ ، ސާހިބުމީހާގެ 9 މަހުގެ ދަރިފުޅު މަރާލައިފި.

( ޔޫއޭއީ ) ގޭގައި މަސައްކަތުމީހެއްގެ ގޮގުގައި ގެންގުޅުނު އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ސާހިބު މީހާގެ 9 މަހުގެ ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލައިގެން އެ އަންހެންމީހާގެ މައްޗަށް...

ތަފްޞީލް

ވާވޭ މޭޓް 10 ޕްރޯ – ސޭލެއްގައި ވަރަށް އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަނީ

މިހާރު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ސްމާޓްފޯންގެ އެއްވައްތަރެއްކަމުގައިވާ ވާވޭ މޭޓް މިހަފްތާގައި ވަރަށް އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަނީ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑު އެއް އޮންލައިން ޝޮޕިންގ ނެޓްވޯކް...

ތަފްޞީލް

ބަނގުލާދޭޝް ލޭބަރުން ކުވޭތަށް ގެނައުން އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި.

ކުވޭތުގައި ބަނގުލާދޭޝް މީހުން ލޭބަރުންގެ ގޮތުގައި ގިނަވެ އެ މީހުންގެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އުފެދިފައިވަނިކޮށް ލޭބަރުންގެ ގޮތުގައި ބަނގުލާދޭޝް މީހުން މީގެ ފަހުން މަސައްކަތް ކުރަން ގެނައުން...

ތަފްޞީލް

ކުދިންގެ ގަޔަށް އަތްލައި އަނިޔާވެރިވާ ޓީޗަރުން، 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ސައުދީން ނިންމައިފި.

ދަރިވަރުންގެ ގަޔަށް އަތްލައި ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަނިޔާކުރާ ޓީޗަރުން 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުން ނުވަތަ 1 މިލިޔަންރިޔާލުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން ނުވަތަ މި ދެއަދަބު އެއްފަހަރާ...

ތަފްޞީލް

ހަތިޔާރުއެޅި ބަޔަކު ކާބުލްގެ ހޮޓަލަކަށް ހަމަލާދީ އެތައްބަޔަކު މަރާލައިފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައިވާ ބޮޑު ހޮޓަލަކަށް ހަތިޔާރު އެޅި ބަޔަކު ރޭ ހަމަލާދީ އެތަނުގައި ހުޅުޖަހައި އެތައްބަޔަކު މަރާލައިފިއެވެ. ކާބުލްގައި ހުންނަ މި ބޮޑު ހޮޓަލަކީ މަޝްހޫރު...

ތަފްޞީލް

މިސުރުގެ ކުރީގެ މިލްޓަރީ ކޮމާންޑަރެއް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ.

މިއަންނަ މާރޗްމަހުގެ ތެރޭގައި މިސުރުގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެޤައުމުގެ ކުރީގެ މިލްޓަރީ ކޮމާންޑަރެއް ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިސުރުގެ ކުރީގެ މިލްޓަރީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ސާމީ...

ތަފްޞީލް

8 ފަޓްލޫނާ 10 ގަމީސް އެއްމަތިމައްޗަށް ލައިގެން ހުރި މީހަކު އެއަރޕޯޓަކުން ހިފަހައްޓައިފި.

8 ފަޓްލޫނާ 10 ގަމީސް އެއްމަތިމައްޗަށް ލައިގެން ހުރި މީހަކު އައިސްލޭންޑް ކެފްލަވިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. ރަޔާން ކަރްނޭ ވިލިއަމްސް ނަމަކަށްކިޔާ މިމީހާ ހިފެހެއްޓީ އައިސްލެންޑުން...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 7 1 2 7

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.