Tag: ކޮވިޑް-19

ހުޅަނގު ޔޫރަޕްގައި ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއްމިލިޔަނަށް އެރި ފުރަތަމަ ޤައުމަކަށް ސްޕެއިން ވެއްޖެ

ހުޅަނގު ޔޫރަޕްގައި ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއްމިލިޔަނަށް އެރި ފުރަތަމަ ޤައުމަކަށް ސްޕެއިން ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ހުޅަނގު ޔޫރަޕްގެ ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވްކޭސް އެންމެގިނަ ޤައުމަކަށް ސްޕެއިން ވެއްޖެއެވެ. ސްޕެއިން ގައި ވަނީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުވެސް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އެޤައުމުގައި ...

ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ ޢަދަދު ވަރަށް މަދުވެއްޖެ

ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ ޢަދަދު ވަރަށް މަދުވެއްޖެ

މިއަދު ރާއްޖެއިންކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު އިތުރު 45 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އޭގެތެރޭގައި ހިމެނީ 8 ދިވެހިންނެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ...

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސް – އެޗްއީއޯސީ

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސް – އެޗްއީއޯސީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސްކަމަށާއި، އެރަށުގައި ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު، އެޗްއީއޯސީ އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށިން މިމަހު ...

އިތުރު 48 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު 51 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިތުރު 51 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން މިބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 11113އަށް އަރައިފިކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަންސ އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ވިދާޅުވީ، ...

މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވީ 35 މީހުން

މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވީ 35 މީހުން

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވީ 35 މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 18:00އިން ފެށިގެން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 18:00އާއި ...

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 46 މީހުން

އިތުރު 86 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 86 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލި ޖެހުނު ދިވެހިންގެ ޢަދަދު 6800އިން މައްޗަށްއަރައިފިކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ...

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ، މިއަދުވެސް 119 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް އިތުރު 54 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 54 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު 10621އަށް އިތުރުވެއްޖެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 14 1 2 14

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.