Tag: މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫނު ކޮވިޑްގެ އާލާސްކަންފުޅުން ފަސޭހަފުޅުވެއްޖެ

ރައީސް މައުމޫނު ކޮވިޑްގެ އާލާސްކަންފުޅުން ފަސޭހަފުޅުވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް ކޮވިޑްގެ އާލާސްކަންފުޅުން ފަސޭހަފުޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ އާލާސްކަންފުޅު މުޅިން ފަސޭހަފުޅުވެ އެމަނިކުފާނުވަނީ މިހާރު ހޮސްޕިޓަލުން ގެކޮޅަށްވަޑައިގެންފިއެވެ. އާލާސްކަންފުޅުން ފަސޭހަފުޅުވިކަން ހާމަކުރައްވައި ރައީސް ...

މަޖްލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެދޭފަރާތްތައް ނަންނޯޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެމްއާރއެމް އިން ހުޅުވާލައިފި

މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމެންޓުގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް 108 ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު 108 ފަރާތަކުން އިންތިޚާބުގައިވާދަކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފިކަމަށް މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމެންޓު (އެމް.އާރު.އެމް) އިން ބުނެފިއެވެ. ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ 80 ދާއިރާއަކުން ވާދަކުރުމަށް ކަމުގައި ...

މަޖްލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެދޭފަރާތްތައް ނަންނޯޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެމްއާރއެމް އިން ހުޅުވާލައިފި

މަޖްލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެދޭފަރާތްތައް ނަންނޯޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެމްއާރއެމް އިން ހުޅުވާލައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މައުމޫން ރީފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް) ގެ ފަރާތުން ވާދަ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި ...

ރައީސް މައުމޫނުގެ ކަންތަކުގައި އިހްމާލެއްނުވަން – ކަރެކްޝަންސް

ރައީސް މައުމޫނުގެ ކަންތަކުގައި އިހްމާލެއްނުވަން – ކަރެކްޝަންސް

މިވަގުތު ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އެއްވެސް އިހުމާލެއް ވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މި ...

ރާއްޖެއަކީ ކޮމަންވެލްތުގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ސިފަ ލިބިގެންވާ ގައުމެއް ނޫން – ރައީސް މައުމޫން

ރިޝްވަތުގެ ތުހުމުގައި މައުމޫނުވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރިކަން ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ރަސްމީކޮށް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ...

ޅ.މަޑިވަރުގައި އަޅަންނިންމި އެއާޕޯޓާއި،ހޮޓާ ކޮބާ؟..

ފާރިސް ގެ ޙާލު ބައްލަވާލައްވަން ރައީސް މައުމޫނު ޖަލަށް ވަޑައިގެންފި.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން ގެ ޙާލު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ފާރީސްގެ ބައްޕާފުޅު ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫނު ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް މިއަދު ޖަލަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ...

ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީޒްގައި ވާދަނުކުރެއްވުމަށް މައުމޫން ނިންމެވީ ކީއްވެ؟

އައިޕީޔޫ އިން ރާއްޖެއަށް ވަފުދެއް ފޮނުވަން ނިންމުމުން ރައީސް މައުމޫނު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެ އެ މެންބަރުންގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގެންފައިވާކަމަށް ބުނެ އިންޓަޕާލިމެންޓްރީ ޔޫނިއަންއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެޖަމާއަތުގެ ފެކްޓް ފައިންޑިން މިޝަން އެއް ...

ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީޒްގައި ވާދަނުކުރެއްވުމަށް މައުމޫން ނިންމެވީ ކީއްވެ؟

ޤާސިމް ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މައުމޫނު މިކަމަށް ގޮވާލެއްވީ އެމަނިކުފާނު މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައެވެ. ...

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން މައުމޫން ދުރުކުރަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަކީ ބާތިލު ކޮމިޓީއެއް ކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ.

ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަކީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވާ ބާތިލު ކޮމިޓީއެއް ކަމަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައެވެ. މައުމޫނު ...

ނަޝީދުއާއި މައުމޫނާ ދެބޭފުޅުން ގެ މަޝްވަރާ ކުރިއަށްދާކަމަށް ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ.

ރައީސް މައުމޫނު ޕީޕއެމް އިން ވަކިކުރުމަށް ސްލޫކީ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި.

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކި ކުރުމަށް ޕާޓީގެ ސްލޫކީ ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ...

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން މައުމޫން ދުރުކުރަނީ

ބިދޭސީންނަށް ބިން މިލުކު ކުރެވޭ އިސްލާހަށް ރައީސް މައުމޫނު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ.

ބިދެސީންނަށް ބިން މިލުކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހަށް ރައީސް މައުމޫނު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ އެއިސްލާހަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބާތިލު ...

ނަޝީދުއާއި މައުމޫނާ ދެބޭފުޅުން ގެ މަޝްވަރާ ކުރިއަށްދާކަމަށް ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ.

ނަޝީދުއާއި މައުމޫނާ ދެބޭފުޅުން ގެ މަޝްވަރާ ކުރިއަށްދާކަމަށް ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ.

ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމާއި، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއާއި ދެބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާތައް އަދިވެސް ކުރިއަށްދާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީގެ ...

މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުންކުއްލިގޮތަކަށް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުންކުއްލިގޮތަކަށް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

  ޕީޕީއެމްގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީނާ ޙަވާލުކުރުމަށް ސިވިލްކޯޓުން މިއަދު ހުކުމެއް ކޮށްފައިވަނިކޮށް  ވަރަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ޕީޕީއެމްގެ މައުމޫން ފެކްޝަނުން ...

ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީޒްގައި ވާދަނުކުރެއްވުމަށް މައުމޫން ނިންމެވީ ކީއްވެ؟

ޖަލުގައި ބަޑިޖެހި ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން ރައީސް މައުމޫނުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ހިންގަނީ.

2003 ވަނައަހަރު މާފުށީޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާގުޅިގެން ޖަލުގައި ބަޑިޖެހި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމުގެ މައްޗަށް ...

ރާއްޖެއަކީ ކޮމަންވެލްތުގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ސިފަ ލިބިގެންވާ ގައުމެއް ނޫން – ރައީސް މައުމޫން

ކޮމަންވެލްތުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް، އަސްލުގައި ރާއްޖެއަކީ ކޮމަންވެލްތުގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ސިފަ ލިބިގެންވާ ގައުމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޒް ...

އެމްޑީޕީން ބުނަމުންދިޔަ އަވަސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ފެނިއްޖެ-މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދު އާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުން އެމްޑީޕީން ބުނަމުންދިޔަ އަވަސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ފެނިއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ އިންތިގާލީ ...

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.