ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ ޒުވާން ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރު- ތަފާސްހިސާބު

އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އުޅެނީ ފިރިހެނުންނާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަރަށް މަތީގައިކަމަށް ތަފާސް ހިސާބު ތަކުން ދައްކައެވެ. އެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި...

ތަފްޞީލް

ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ކެރަފާ ނަސީމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ނަސީމް (ކެރަފާ ނަސީމް) އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި އަބްދުﷲ އަމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން އެ...

ތަފްޞީލް

ޤައުމު ހެޔޮ މިސްރާބަށް ގެންދިއުމުގައި އެންމެ އިސް ބަޔަކީ ޒުވާނުން – ރައީސް

ޤައުމު ހެޔޮ މިސްރާބަށް ގެންދިއުމުގައި އެންމެ އިސް ބަޔަކީ ޒުވާނުންކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލު ބިނާކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ބަސް މުހިންމުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

ތަފްޞީލް

ހުޅަނގު ޔޫރަޕްގައި ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއްމިލިޔަނަށް އެރި ފުރަތަމަ ޤައުމަކަށް ސްޕެއިން ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ހުޅަނގު ޔޫރަޕްގެ ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވްކޭސް އެންމެގިނަ ޤައުމަކަށް ސްޕެއިން ވެއްޖެއެވެ. ސްޕެއިން ގައި ވަނީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުވެސް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އެޤައުމުގައި...

ތަފްޞީލް

ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ ޢަދަދު ވަރަށް މަދުވެއްޖެ

މިއަދު ރާއްޖެއިންކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު އިތުރު 45 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އޭގެތެރޭގައި ހިމެނީ 8 ދިވެހިންނެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ...

ތަފްޞީލް

ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ލ. މާވަށަށް

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް މ. މުލީގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. ދިރާގު ޓީވީ އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި...

ތަފްޞީލް

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ، ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައެވެ....

ތަފްޞީލް

2022 ވަނައަހަރު ރާއްޖޭގެ ބޯހިމެނުން ބާއްވާން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުން 2022 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމަވައިފިކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު...

ތަފްޞީލް

ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު!

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލްގެ އަރިހަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަފީރު ކުރެއްވި އިޚުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގައި ދެބޭފުޅުންވަނީ ދެޤައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން...

ތަފްޞީލް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސް – އެޗްއީއޯސީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސްކަމަށާއި، އެރަށުގައި ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު، އެޗްއީއޯސީ އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށިން މިމަހު...

ތަފްޞީލް

އެއް ބަހަކުން ވާހަކަ ދައްކާ، އެއް ސަގާފަތެއް ޙިއްޞާކުރާ ބަޔަކަށް ދިވެހިންވުމަކީ ދިވެހިންގެ ޤައުމީ ފަޚުރާއި ޝަރަފު – ރައީސް

އެއް ބަހަކުން ވާހަކަ ދައްކާ، އެއް ސަގާފަތެއް ޙިއްޞާކުރާ ބަޔަކަށް ދިވެހިންވުމަކީ ދިވެހިންގެ ޤައުމީ ފަޚުރާއި ޝަރަފު އިތުރުވެގެންދާ ކަމެއްކަމަށާއި، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ޙަވާލުވެފައިވާ ޤައުމީ އަމާނާތެއްކަން...

ތަފްޞީލް

ރާއްޖެއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވީ 24 މީހުން

ރާއްޖެއިން މިއަދު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ 24 މިހުން ކަމަށައި، އަދި 102 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރެއްވި ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 257 1 2 257

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.