ކޮލަމް

އެމްވީ ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކުގެ ނަގޫ ސަންފާއޮނަށްލުން!

އަޅުގަނޑާ އާދަނާ ދިމާވަނީ ޖުމުހޫރީ މައިދާނުގެ އިރު އުތުރު ކަންމަތީ ގާގަނޑުގެ ކޮޅުގައި އިށީންދެ އިންދައެވެ. އާދަނަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ޒަމާންވީ ރަހުމަތް ތެރިއެކެވެ. އަޅުގަނޑު ޕޮލިސް...

ތަފްޞީލް

އަރާފަނި ޖިންނި!

( އެގާރަވަނަ ބައި ) ޖިންނި ސައިތޯނުން އުމްބައޯ ޖަހާގަތް ސަރަހައްދަކީ ތާރީހީ މިފަދަ އެހެން ހާދިސާއެއްވެސް ހިންގާފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. އަރާފަނި ޖިންނި ވާހަކައަށް މައުލޫމަތު ހޯދުމުގެ...

ތަފްޞީލް

އަރާފަނި ޖިންނި!

(ނުވަވަނަ ބައި) ހަންޑި ކަތީބުގެ ތިންވެރިން ގުޅަޔަކަށް ވަތައްވެއްޓިފައި ތިބުމަށްފަހު ތެދުވެއްޖެއެވެ. ތިންމީހުންވެސް މޫނުން ފެންފޮހެލުމަށްފަހު އެބުރި އުޑުމައްޗަށް ބަލަލިއިރު ވިއްސާރާގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ފެންނާކަށްނެތެވެ. މިހާހިސާބުން...

ތަފްޞީލް

އަރާފަނި ޖިންނި!

(އަށްވަނަބައި) ބޮޑުމައުލޫދުގެ އިންތިޒާމް ތަކުގައި އަވަދިވެތި އުލުމުގެ ސަބަބުން ހަންޑި ކަތީބަށް ވަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް މައުލޫދަށް ތައްޔާރު ނުވެވިއެވެ. ހަންޑި ކަތީބު އަންހެނުން ބުނަމުން ގެންދިޔައެވެ....

ތަފްޞީލް

އަރާފަނި ޖިންނި

( ހަތްވަނަ ބައި ) އަރާފަންޏައް ތައްޔާރުވުން! ނ.ލަންދޫ ބޮޑުމައުލޫދަށް އެކިރައްރަށުން އަންނަމުންދިޔަ ރައްޔިތުން ގިނަކަމުން ނ.ލަންދޫ ބޮޑުއަތިރިމަތި ވަނީ ފުރާލާފައެވެ. އެންމެ ވައްތަރީ ރާސްފިނުލުގައި ޖައްސާފައި...

ތަފްޞީލް

ހިބަރު ވަދަށް ބަނޑު ދަމާލުން، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގައި ވީ އެންމެބޮޑު ޚިޔާނާތް!

މިފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އެންމެ މަސްހޫރު އެކައްޗަކީ ހިބަރުވަދެވެ. ސިޔާސީ މަސްރަހުގަ މިވަގުތު ލީޑުކުޅުއްވާ ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުންނަމަ، ސިޔާސީ ތަރިންގެ މެދުއުޑުގައި އެންމެ...

ތަފްޞީލް

ސިޔާސީ ޕިޔޯނުން! – ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ޙަރަދު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވޭ!

ވައިއަޑުން ދޮންސީދީ ބުނިއަޑު އެހީމެވެ. އެޖެންޑާ 19 ވުޖޫދުވީ އިބުރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރުމަށް ހުރިހާމަގެއް ފަހިވާގޮތަށް އަދި ހުރިހާ ވާހަކާއި، ރަހައެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށް،...

ތަފްޞީލް

ފަނުދުންމާރި

      " ފަނުދުންމާރި އަޑު ބިންބި ދަޑުން ހަރުދުވެލީ ރަށަށް ލެފުނުފަހުން ކަރުތާފެން އަރާހަމަވި ފަހުން ދަރުބާރުން ވަށާހޯދިފަހުން" މިއީ މޭނާހައްސާނުގެ ވަރައްމަސްހޫރު "ސިޔާސީ" ލަވައެއްގެ ފެށުމުގައި...

ތަފްޞީލް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް – ކުޅުޖެހުން މަނާކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންހުރި ކަންތައް ކުރައްވާ !

މާލޭ ސިޓީގެ މަގުމައްޗަށް ކުޅުޖެހުން، މާލޭ ސިޓީގެ މަގުމަތީގައި ބިޑި، ސުއްޓާ، ސިގިރޭޓް،  ގުޑުގުޑާ ބުއިން މަނާކުރުން! މިހިރީ މީގެކުރިން  ޔޯލަކޮށްވެސް މީހަކު ދައްކާނުލާ ފާޑުގެ ވާހަކަތަކެވެ....

ތަފްޞީލް

ފަނޑިޔާރުންގެ ރޯޑުމެޕް – ކިހާވަރަކުން ދާނެބާ !!؟

ޒަމާންތަކެއް ވަންދެއް އެއްގޮތެއްގައި އެކަމެއް އޮވެމެ، ޒަމާން ބަދަލުވެ އިލުމީގޮތުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އިންސާނާ ކުރިއަރާ ދިއަޔަސް އެވެރިން އެކުރާކަމެއް ކުރުމަށް އެގޮތުގައި ހަނު ތިއްބެވެ....

ތަފްޞީލް

ރަމަޟާންމަސް! ވިޔަފާރިވެރިން މުއްސަދިވެ އާންމު ރައްޔިތުން އިތުރަށް ދަރަނިވެރިވުން!

      ލިޔަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެއްވަހަކައެއް ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. ދަންނަވަން ޖެހެނީ މި އާޓިކަލް ލިޔުމުގައި ދީނީ ނަޒަރަކުން ބެލިފައި ނުވާނެ ވާހަކައެވެ. ކޮންމެޔަކަށް ކުރިޔަށް މިއޮތީ ބަރަކާތްތެރި...

ތަފްޞީލް

ދުނިޔޭގެ އަޖައިބުތަކާއި މެދު ވިސްނާލިންތަ؟

  ދުނިޔޭގެ ހަތްއަޖައިބަކީ އެއީ ވިސްނާ ބަޔަކަށް ހާއިރާންކަން ލިބި ބަސްހުއްޓޭހައި މޮޅަށް ފަރުމާކުރެވި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނެވެ. އަދި މިއަށްވުރެ ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބެނީ، މާތްރަސްކަލާންގެ އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް...

ތަފްޞީލް

ތިލަފަތް ދޮންބޭބެ 65 ގޮނޑި އާއިއެކު ގިރުވާން ކޮޅަށް!

        ތިލަފަތް ދޮންބޭބެއާއި އަޅުގަނޑާއި ބައްދަލުވީ ޖުމުހުރީ މައިދާނުގެ އެއްނަމްބަރ ޖެޓީއާއި ވީފަޅިންނެވެ. މީހަކު "ހައި ޖަހަލުމުން" ބައިލިއިރު ތިލަފަތް ދޮންބޭބެ ކޮޅައްޖަހާފައިހުރީ ޖުމުހޫރީ މައިދާނުގެ ހުޅަނގު...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 8 1 2 8

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.